Αριθμός πακέτου εργασίας Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης Αποτελέσματα) Μεσαίο χρησιμοποιημένο Γλώσσες Επίπεδο διάδοσης Ομάδες-στόχοι/δικαιούχοι
1 (Εκπαιδευτική Στρατηγική και Προσέγγιση) M1 M23 Εργαλείο αυτοαξιολόγησης, Εργαλείο σχεδιασμού προσαρμοστικών ταξιδιών μάθησης, Έκθεση αξιολόγησης Ηλεκτρονικά, διαδικτυακά Αγγλικά + Γλώσσες συνεργατών Δημόσιο Υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και πολιτικής, επαγγελματίες που συνδέονται με ενώσεις πόλεων που εστιάζουν στις πτυχές της ανθεκτικότητας των πόλεων
2 Μ1 Μ5

Πρόγραμμα σπουδών προφίλ εργασίας

Τεχνική Έκθεση – TR2

Ηλεκτρονικά, διαδικτυακά Αγγλικά + Γλώσσες συνεργατών Δημόσιο Αρχές έξυπνων πόλεων, ανθρώπινο δυναμικό των υφιστάμενων δήμων, φοιτητές, αυτοαπασχολούμενοι και άνεργοι, κλαδικοί οργανισμοί και σύλλογοι έξυπνων πόλεων
3 M6 M23 Εκπαίδευση Εργαλειοθήκη Ηλεκτρονικά, διαδικτυακά Αγγλικά + Γλώσσες συνεργατών Δημόσιο Τοπικές κυβερνήσεις, ανθρώπινο δυναμικό, άλλοι επαγγελματίες που συνδέονται με ενώσεις πόλεων που εστιάζουν στις πτυχές της ανθεκτικότητας των πόλεων
4 (Μάθημα πιστοποίησης πιλότου) M11 M23 Διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης, Αναφορές για την προετοιμασία, την εγγραφή, την παράδοση και την αξιολόγηση του μαθήματος SCRO Διαδικτυακή Ημερίδα Αγγλικά + Γλώσσες συνεργατών Δημόσιο Ενδιαφερόμενοι ασκούμενοι, δημοτικοί υπάλληλοι, επαγγελματίες έξυπνων πόλεων, Α.Ε.Ι
5 (Σχέδια διάδοσης και εκμετάλλευσης) M7 M24 Αναφορές για Σχέδια Εκμετάλλευσης, στρατηγικές εκμετάλλευσης, εντοπισμός εξωτερικών ενδιαφερομένων Ηλεκτρονικά, διαδικτυακά Αγγλικά Δημόσιο Κράτη μέλη, Τοπικές Αρχές, έξυπνοι σχεδιαστές πόλεων, δήμοι, φορείς λήψης αποφάσεων, στελέχη, στελέχη υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς που εστιάζουν στις πτυχές ανθεκτικότητας των πόλεων