Για την αξιολόγηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που συνδέονται με το Smart City Resilient Officer ικανότητες, αναπτύξαμε ένα Κουίζ ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τις απαιτούμενες ικανότητες. ο Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης αξιολογεί τις ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες) και τις στάσεις του αξιωματικού Smart City Resilient.

Η αξιολόγηση επικεντρώνεται στα Επίπεδα Επάρκειας που καθορίζονται σε αυτό το Έργο, και συγκεκριμένα:

  • Θεμέλιο
  • Ενδιάμεσος
  • Προηγμένη
  • Ειδικευμένος

Πατήστε εδώ για να πλοηγηθείτε στο Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης.