Το CRISIS SCRO MOOC προσφέρει:

 • Προγράμματα σπουδών τελευταίας τεχνολογίας που αναπτύχθηκαν και παραδόθηκαν από ειδικούς, με υψηλά πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
 • Ανάπτυξη 20 ενοτήτων
  • εγκάρσιες δεξιότητες,
  • έξυπνος σχεδιασμός πόλης και οργανωτικές δεξιότητες,
  • δεξιότητες διαχείρισης ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού αντιμετώπισης κινδύνου και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστροφών, και
  • δεξιότητες επιχειρηματικής και οικονομικής διαχείρισης
 • Ευέλικτο εβδομαδιαίο φόρτο εργασίας και πρόγραμμα
 • Εξατομικευμένη υποστήριξη από έμπειρους καθηγητές
 • Ευκαιρία να συναντηθείτε, να συνδεθείτε και να δικτυωθείτε με συναδέλφους από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο
 • Πιστοποίηση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο προσόντων και το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση

Οι συμμετέχοντες στο CRISIS SCRO MOOC θα:

 • Μάθετε να διαχειρίζεστε, να προσαρμόζετε και να διατηρείτε τις υπηρεσίες της πόλης σε περίπτωση κινδύνου
 • Μάθετε να διασφαλίζετε τις υπηρεσίες της πόλης και να βελτιώνετε την ποιότητα ζωής σε περίπτωση κραδασμών και στρες
 • Λάβετε μια επισκόπηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων για τον "Έξυπνο και Ανθεκτικό Αξιωματικό Πόλης"
 • Εξοικειωθείτε με ψηφιακές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες για την ανθεκτικότητα των έξυπνων πόλεων